Producten

Turn Key Oplossingen

Wij zijn in staat basic engineering, detailed engineering en project management taken uit te voeren. Hierdoor kunnen wij aan de hand van een gedefinieerde scope en standards turn key oplossingen aanbieden. Wij leveren onze systemen in compacte modules die op locatie worden opgebouwd, waardoor er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van installatietijd, bouwoppervlak en veiligheid.

Hergebruik CO2

Door de toenemende vraag aan energie en warmte van zowel industrie als huishoudens neemt de uitstoot van CO2 toe en daardoor de belasting op het milieu. CO2 heeft echter ook goede eigenschappen en kan worden ingezet als grondstof in bijvoorbeeld de glastuinbouw, voedingsmiddelenindustrie en chemische industrie. Hiervoor is wel CO2 nodig in een zuivere vorm. Alta Innovation Support beschikt over een goede en duurzame techniek om CO2 selectief af te vangen en beschikbaar te maken voor andere processen. Door gebruik te maken van deze techniek is het mogelijk om een CO2 stroom te valoriseren en de CO2 emissie te reduceren.

Hergebruik Restwarmte

In de industrie bestaat ongeveer 50% van alle restwarmte uit laag-calorische restwarmte (relatief lage temperatuur). Hergebruik van deze restwarmte is doorgaans niet economisch aantrekkelijk door de lage Carnot efficiency. Alta Innovation Support beschikt over een aantal technologieën die de laag-calorische restwarmte hergebruikt met een daarbijbehorende positief verdienmodel. De technologieën kan de restwarmte omzetten in warmte, koude of elektriciteit.

Diensten

Engineering Support

Door onze ruime ervaring in de olie- en gasindustrie zijn wij in staat om (proces) engineering support te leveren door het uitvoeren van bijvoorbeeld FFED studies, haalbaarheidsstudies, veiligheidsstudies, debottle necking en trouble shooting.

Technologie Ontwikkeling

Door onze contacten in verschillende sectoren zijn wij in staat om de wensen vanuit de markt om te zetten naar een concrete marktvraag. Vanuit deze marktvraag willen wij nieuwe duurzame technologieën ontwikkelen en begeleiden met als doel om deze uiteindelijk toe te passen in de industrie. Op deze manier vormen wij een technische verbinding tussen de uitvinder en de markt.

Tuesday, 16 August 2022. Design: Hostgator Coupon.