Procesoptimalisatie en Restwarmte Hergebruik

Voor een toonaangevend farmaceutisch bedrijf zijn de warmte- en koude stromen in kaart gebracht van één van hun productieprocessen. Door het proces te optimaliseren en de restwarmte te hergebruiken kon het verbruik van koelwater en stoom gereduceerd worden met respectievelijk 40% en 30%. Daarnaast was het mogelijk de overige restwarmte om te zetten naar elektriciteit door gebruik te maken van een nieuwe innovatieve technologie.

CO2 Recycling

In samenwerking met Procede, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de chemische industrie, is gewerkt aan een ketenoptimalisatie voor afvalverwerkingsbedrijven. Door gebruik te maken van een reactieve vloeistof wordt CO2 selectief uit het rookgas verwijdert om vervolgens te worden gebruikt in de synthese van een product. Dit product kan worden gebruikt om ook andere componenten te verwijderen uit rookgas om zo operationele kosten te verlagen en de uitstoot te verminderen. Afhankelijk van de situatie kan het COook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals in de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie of chemische industrie.

Trouble Shooting

Een internationale producent van industriële gassen had problemen met corrosie in hun amine systeem. Aan de hand van de huidige procesdata is met behulp van PPS, de Procede Process Simulator, een analyse gemaakt van het amine systeem. Hieruit kwam naar voren dat er lokaal hoge concentraties van zure componenten konden optreden. Door dit te combineren met onze kennis op het gebied van scheiding en hydrodynamica, waren we in staat om de locatie en het type corrosie aan te geven. Dit kwam goed overeen met de waarnemingen in de praktijk. De klant heeft deze informatie gebruikt om een modificatie in hun systeem aan te brengen om de corrosie te verminderen en zo de levensduur van het amine systeem te verlengen en de kosten voor reparatie door corrosie aanzienlijk te verminderen.

Process Engineering

Voor een toonaangevende internationale energieleverancier hebben wij gewerkt aan een aantal projecten. Tijdens deze projecten hebben wij verschillende concepten bekeken, geëvalueerd en geselecteerd. De geselecteerde concepten zijn verder uitgewerkt en de ontwerpeisen zijn vervolgens vastgesteld. Naast onze engineering activiteiten, op het gebied van process, mechanical en instrumentatie, hadden wij een coördinerende rol en brachten wij de klanteisen van verschillende disciplines samen en bewaakten het oorspronkelijke concept. Momenteel wordt een van de uitgewerkte concepten daadwerkelijk gebouwd.

Tuesday, 16 August 2022. Design: Hostgator Coupon.